O Neuroaspise

Perorálny vysoko kvalitný tekutý prípravok špeciálne navrhnutý ako potravinový doplnok / nutraceutikum pre neurodegeneratívne ochorenia

NEUROASPIS® plp10 je patentovaná kombinácia a špeciálne pripravený produkt, zmes najkvalitnejších prírodných olejov (Omega-3 a Omega-6 polynenasýtených mastných kyselín (PUFA)) a vitamínov poskytujúcich neuroprotekčné a kardio-ochranné účinky. Prostriedok obsahuje najmä vedecky preskúmanú dávku a pomer požadovaných špecifických mastných kyselín, ako sú omega-3 dokosahexaenová kyselina (DHA), kyselina eikozapentaenová (EPA), omega-6 linolová kyselina (LA) a kyselina gama-linolová (GLA).

NEUROASPIS® plp10 je inovatívny prípravok obsahujúci antioxidačné vitamíny, ako je betakarotén (vitamín A) a zmes tokoferolov (vitamín E). Je dokázané, že všetky vyššie uvedené mastné kyseliny sú pokladané za najdôležitejšie štrukturálne molekuly v nervových bunkách (neurónoch) hemato-encefalickej bariéry. Okrem toho zohrávajú kľúčovú úlohu v rôznych procesoch, ktoré ovplyvňujú imunitný systém, ale aj priamo chronické neurodegeneratívne ochorenia. Ich hlavnou črtou je ich pozitívna korelácia s reguláciou endoplazmatického a mitochondriálneho retikula a všetkých biochemických ciest podieľajúcich sa na patogenéze neurodegeneratívnych ochoreniach.

NEUROASPIS® plp10 je nutraceutikum (s prírodnými biomolekulami), podávané perorálne, ktoré sa môže podávať súbežne so všetkými ostatnými dostupnými spôsobmi liečby. Vykazuje veľký terapeutický účinok pri znižovaní frekvencie relapsov ochorenia, ale hlavne na progresiu postihnutia pacientov. Nakoniec je tiež potenciálne schopný spustiť remyelinizáciu, neuroprotekciu a hlavne bez vedľajších účinkov. Má teda schopnosť ovplyvňovať holistickú liečbu choroby, pretože môže ovplyvniť celú známu biologickú a biochemickú sieť patogénnych / patogenetických udalostí a mechanizmov, ktoré spôsobujú ochorenie vrátane biochemických mechanizmov zodpovedných za remyelinizáciu a obnovu neurónov.

Podľa vedeckej práce publikovanej v časopise BMJopen peer reviewed journal [1] PLP10 preukázal u vzorky pacientov zahrnutých do štúdie, v porovnaní s pacientami na placebe, významnú účinnosť znížením frekvencie relapsov ochorenia až na 72% a znížením progresie postihnutia až do 86% (s vylúčením pacientov na natalizumabe) bez akýchkoľvek závažných vedľajších účinkov.

Redukuje tvorbu IFN-γ; Redukuje tvorbu 1L-2; Zvyšuje aktivitu TGFβ; Zvyšuje aktivitu PGE2; Potláča tvorbu kyseliny arachidonovej ; Znižuje hladinu TNF; RXR-γ a PPARγ agonistu; Expresia NFκB; Stimuluje Nrf2; Redukuje MMP-2,- 3, -9 a -13.

[1] BMJ open 2013;3:e002170.doi:10.1136/bmjopen-2012-002170

NEUROASPIS® plp10 je registrovaný ako patent v USA a na celom svete a je registrovaný ako globálna ochranná známka – WORLD PATENT (WO2012131493) – COMPOSITIONS FOR THE TREATMENT OF NEUROLOGIC DISORDERS

Stručne o vývoji produktu

 

NEUROASPIS® plp10 sa užíva perorálne ako doplnok vyváženej stravy pre správnu výživu pacientov so sklerózou multiplex s chronickými zápalovými zmenami v centrálnom nervovom systéme a súvisiacimi príznakmi, ktorý bol špeciálne navrhnutý na potlačenie známych biochemických deficitov pacientov s roztrúsenou sklerózou (MS). Tieto sú spojené s patofyziológiou aj hojením MS. NEUROASPIS® plp10 bol testovaný v klinickej štúdii vykonanej v období od júla 2007 do decembra 2010. Konkrétne zloženie bolo vyvinuté tímom troch vysoko špecializovaných vedcov (Dr. Patrikios I. Loukaides G. a Dr. M. Pantzaris) z odborov neurológie, lekárskej biochémie, imunológie, lipidológie a klinickej výživy, vyrobené v súlade s holistickou filozofiu liečby. Na rozdiel od existujúcich možností farmakologickej terapie ide o snahu ovplyvniť rôzne patofyziologické mechanizmy v rámci komplexnej biochemickej siete. Holistický prístup sa po prvýkrát používa v liečbe tejto chronickej nevyliečiteľnej choroby. Všetky použité zložky sú vysoko kvalitné, prírodné a špecificky formulované tak, aby spĺňali požiadavky formule NEUROASPIS® plp10.

Štúdia bola akceptovaná a uverejnená v jednej z najprestížnejších a najvýznamnejších svetových lekárskych vedeckých literatúr, British Medical Journal, open issue, po nezávislom ohodnotení vedeckými pracovníkmi svetovej úrovne so znalosťami, dlhoročnými skúsenosťami a medzinárodným uznaním vo výskume a liečbe MS. Produkt je registrovaný pre USA a svetový patent (patentovaná kombinácia a špeciálne zostavený výživový doplnok) a je k dispozícii na celom svete.

Štúdia bola prijatá a publikovaná po nezávislom preskúmaní renomovanými vedcami s odbornými znalosťami, dlhoročnými skúsenosťami a medzinárodnou povesťou vo výskume a liečbe MS v jednom z najuznávanejších a svetoznámych lekárskych časopisov, British Medical Journal, open issue. Výrobok je registrovaný ako patent v USA a celosvetovo a je k dispozícii na Slovensku od začiatku decembra 2017.

error

Zdielajte to s nami