NEUROASPIS získal ocenenie Svetový patent za zloženie prípravku pre liečbu neurologických ochorení

NEUROASPIS® plp10 je registrovaný ako patent v USA a na celom svete a je registrovaný ako globálna ochranná známka – WORLD PATENT (WO2012131493) – COMPOSITIONS FOR THE TREATMENT OF NEUROLOGIC DISORDERS

Ako som sa stretla s týmto výnimočným prírodným produktom…

Ako dlhoročný odborník na problematiku sclerosis multiplex, som sa v septembri 2016 zúčastnila Európskeho kongresu ECTRIMS, ktorý sa venuje výskumu a liečbe sclerosis multiplex.

 

Čítajte ďalej: https://szsm.sk/novinky/602-neuroaspis-ziskal-ocenenie-svetovy-patent-za-zlozenie-pripravku-pre-liecbu-neurologickych-ochoreni