Iniciatíva MS Brain Health – Zdravie mozgu

  • vyvinutá medzinárodnou multidisciplinárnou skupinou odborníkov pod vedením profesora Gavina Giovannoniho
  • predstavuje konzistentné odporúčania týkajúce sa diagnózy, terapeutických stratégií a zlepšenia prístupu k liečbe v MS
  • hlavným odporúčaním je, že cieľom liečby MS by malo byť zachovanie tkaniva v centrálnom nervovom systéme a maximalizácia celoživotného zdravia mozgu znížením aktivity ochorenia
  • hoci v súčasnosti neexistuje žiadny liek na MS, našou víziou je pomôcť ľuďom s týmto ochorením prevziať kontrolu a prijať pozitívne opatrenia na maximalizáciu ich celoživotného zdravia mozgu.

 

Brain Health odkazuje na holistický prístup k manažmentu roztrúsenej sklerózy, ktorý sa zameriava na MS špecifické a MS nonšpecifické faktory, ktoré sú modifikovateľné.

Holistická medicína  sa zameriava na liečbu človeka ako na komplexný a individuálny celok

Každý človek má schopnosť liečiť sám seba, tak, ako má telo schopnosť regenerácie. Holistická terapia pomáha tieto možnosti využívať zmenou myslenia, životných postojov, názorov, ale tiež zmenou stravy, doplnením živín a fyziologicky účinných látok, pohybom, podporením funkčnosti imunitného systému

Je nutné zdôrazniť, že holistická terapia a klasická medicína sa navzájom nevylučujú. Práve naopak, holistická terapia pomáha zmierniť symptómy a podporiť organizmus a imunitný systém počas liečby klasickou medicínou.